Producten voor transport

150 years of Continental

150 Jaar innovatie en vooruitgang

De 'Hurricane Machine': monster en technisch meesterwerk

Hoe dichter je bij de machine komt, hoe beter je zijn naam begrijpt. Wanneer de 'Hurricane Machine' draait, verandert alles in de hal van de Slowaakse Continental-fabriek waar ze geïnstalleerd werd. De lucht lijkt wel te trillen. De 'Hurricane Machine' in Púchov is zowel een monster als een technisch meesterwerk. Ze steunt op een diepe betonnen fundering en is bijna 15 meter hoog, waarbij ze bijna het plafond van de fabriekshal raakt. Wanneer ze ingeschakeld wordt, kan je de trillingen in heel je lichaam voelen. Die komen van de brute kracht die heerst in de enorme trommel, het hart van de machine.

Image

Mensen die deze machine nog niet kennen, schrikken er misschien van. Maar bij Martin Theusner klinkt het lawaai van de machine als muziek in de oren. De dokter in de scheikunde ontwierp en ontwikkelde het Hurricane-recyclageproces voor Continental en voor hem gaat er niets boven de aanblik en het geluid van deze machine. Reeds in 1996 dacht Theusner na over een manier om grote hoeveelheden onbehandeld staaldraadafval te recycleren. Op dat moment was hij manager van de afdeling voor milieubescherming bij Continental Commercial Vehicle Tires. Hij kon niet begrijpen hoe Continental-fabrieken jaarlijks tegen hoge kosten duizenden tonnen afval wegwierpen op stortterreinen die het milieu zwaar belastten.

Afval kan niet vermeden worden bij de productie van banden. Maar de onmogelijkheid om te recycleren kan wel aangepakt worden. Het hiervoor gebruikte materiaal is immers onbehandeld. In de rubbersamenstelling van vrachtwagenbanden is staaldraad verwerkt, en aangezien die rubbersamenstelling nog niet behandeld werd, bestaat het afval in dit geval uit twee vergelijkbare types van waardevol ruw materiaal. Die moeten bewaard worden, zodat grondstoffen en stortkosten worden uitgespaard, wat een stap vooruit betekent op zowel ecologisch als economisch vlak.

Vóór Theusner was niemand erin geslaagd op een succesvolle manier op industriële schaal rubber van staaldraad te scheiden, om beide componenten vervolgens te recycleren of opnieuw in de productiecyclus te brengen. En dat laatste is verre van eenvoudig. Er bestaan afvalverwerkingsmachines die bijvoorbeeld wasmachines kunnen vermalen, waarbij metalen schijven ijzeren onderdelen slopen, maar net als boetseerklei zijn banden gemaakt van plastisch materiaal, wat de zaak er niet eenvoudiger op maakt.

teaser_66w_image2

Toch ontdekte Theusner hoe het staal van het glimmend zwarte materiaal gescheiden kon worden. Hij liet een bedrijf in Baden-Württemberg (Duitsland), gespecialiseerd in de bouw van recyclagecentra, een speciale machine ontwikkelen. De machine is uitgerust met een uiterst krachtige motor en twee dikke stalen kettingen die tegen hoge snelheid ronddraaien. Met verschillende honderden omwentelingen per minuut slaan die kettingen op het staaldraadafval, dat via een lopende band in de grote trommel belandt. Blootgesteld aan die constante kracht, wordt het rubber in de vorm van korreltjes gescheiden van het staal. Theusner was tevreden met het succes van de eerste proef: "De rubberkorrels waren precies zoals we het wilden", zegt de gevestigde Continental-werknemer, "en de staaldraad was haarzuiver.  Dit was het effect waar ik op gehoopt had!"

Het duurde nog een lange tijd vooraleer de 'Hurricane Machine' in gebruik werd genomen. In de lente van 2012 was alles uiteindelijk klaar. Sindsdien leveren de Europese vestigingen van Continental hun onbehandeld staaldraadafval aan de Slowaakse fabriek.

Toch moest het ontwerp van de machine eerst nog verder verfijnd worden. Er moest een verfijnd systeem voor de kleppen en schachten ontwikkeld worden, zodat de korrels en het staal de trommel op verschillende plaatsen verlaat. Tijdens de draaicyclus wordt talkpoeder in de trommel geblazen om ervoor te zorgen dat de rubberkorrels niet aan elkaar kleven. Ze moeten nog een paar obstakels overwinnen alvorens ze in een nieuw bandenmengsel gebruikt kunnen worden. Het geïsoleerde metaal rolt echter in enorme rollen staalwol in een betonnen trog: kostbaar afval dat klaar is om verkocht te worden aan de staalindustrie. Rubberplaten, klaar om opnieuw gebruikt te worden voor de productie van banden.

teaser_66w_image3

De talkgrijze korrels vertrekken dan op een reis door de fabriekshal in Púchov. Eerst verwijdert een trommelmagneet de overblijvende dikkere draden. Maar opdat de kleinste metaalstukjes niet aan de binnenkant zouden blijven plakken, wordt het rubber dan afgebroken tot korrels in de High Gradient Seperator, in feite een megamagneet die al het overblijvende metaal eruit filtert. En daar houdt het niet op. Voordat de korrels terug in de reguliere bandenproductie terechtkomen, stuurt Theusner ze door een röntgenapparaat. Als er nog steeds kleine stukjes staal aanwezig zijn, worden de desbetreffende korrels opnieuw naar het magneetsysteem gebracht.

Op het einde sijpelt dat wat op een dag de rubbersamenstelling van een bedrijfsvoertuigband zal worden door glanzende verchroomde rollen, waar het materiaal telkens opnieuw in grote hoeveelheden bewerkt wordt. Het grootste gedeelte van dit materiaal komt uit het productieproces. "Afval uit de productie van vrachtwagenbanden", legt Theusner uit. De zwarte massa wordt uitgerold, versneden en opnieuw uitgerold alvorens het product in dunne repen via een transportband naar de volgende roller gebracht wordt. Voor meer rollen, snijden en rollen. Het materiaal gaat daarna nog via enkele andere stations, voordat de rubbervellen, die nu van voldoende hoge kwaliteit zijn voor de productie van banden, op paletten opgestapeld worden. 

teaser_66w_image4

De talkgrijze kleur van de korrels uit de 'Hurricane Machine' is verdwenen. Het door Martin Theusners recyclagecentrum teruggewonnen ruwe materiaal komt nu volledig opnieuw in de productiecyclus terecht en is klaar voor een nieuw leven in nieuwe banden!