Producten voor auto's / bestelwagens / 4x4

Deel de weg op een verantwoorde manier

Deel de weg op een verantwoorde manier

Bewaar de nodige afstand tot fietsers

Volgens een peiling uitgevoerd door London Cycling Campaign worden bijna twee op drie fietsers geconfronteerd met gevaarlijke situaties doordat autobestuurders onvoldoende afstand houden bij het inhalen. Als antwoord op dit veiligheidsprobleem, hebben Continental en LCC een opleidings- en sensibiliseringscampagne met de naam ‘Stay Wider of the Rider’ (blijf verder van fietsers) gelanceerd.

Stay wider of the rider logo

Uit de online peiling*, die door bijna 3.000 fietsers werd ingevuld, bleek dat 23 procent van de fietsers ten minste een keer per rit te maken krijgt met voertuigen die onvoldoende afstand houden. 45 procent onder hen verklaarde zelfs dat dit nog vaker gebeurt. Dat betekent dat twee op drie fietsers regelmatig worden geconfronteerd met het probleem, waardoor ze meer kans hebben om een ongeval te krijgen of letsels op te lopen.

Bij een andere vraag moesten fietsers op een schaal van 1 tot 5 aangeven hoe verontrustend ze deze inhaalmanoeuvres met onvoldoende afstand vinden. De score 5 verwijst naar de meest verontrustende ervaring. De gemiddelde score was ‘4’.

De peiling van LCC gaf ook aan dat heel wat fietsers zich door de inhaalmanoeuvres met onvoldoende afstand verplicht voelden om hun gedrag ingrijpend te wijzigen.

  • 50 procent gaf aan zo veel mogelijk in het midden van de weg te rijden.
  • 32 procent gaf aan hun routes te hebben aangepast.
  • 22 procent gaf toe drukke straten te vermijden omdat het risico op inhaalmanoeuvres met onvoldoende afstand daar het grootst is.

“Als geëngageerde partner van evenementen zoals de Prudential RideLondon vinden we het cruciaal dat bestuurders en fietsers zich in alle veiligheid naast elkaar kunnen verplaatsen. Initiatieven zoals de campagne ‘Stay Wider of the Rider’ bevestigen onze mening dat we mensen bewust moeten maken van het belang om alle weggebruikers te beschermen.”   

Mark Griffiths, veiligheidsexpert van Continental

Stay wider of the rider

Tips voor bestuurders

De veiligheidsafstand om fietsers in te halen hangt af van de snelheid en de grootte van het voertuig waarmee u rijdt. Als basisrichtlijn beveelt het Britse wetboek aan om evenveel ruimte te laten als wanneer u een wagen inhaalt. Met ‘Stay Wider of the Rider’ bieden Continental en LCC echter meer gedetailleerde adviezen om de veiligheid van fietsers te verzekeren.

  • Laat bij 50 km/u een afstand van minimaal 1,5 meter.
  • Laat bij snelheden hoger dan 50 km/u een afstand van minimaal 2 meter.
  • Haal fietsers niet in bij snelheden van minder dan 30 km/u, tenzij u ten minste 1 meter afstand kunt houden.

Als er geen ruimte is om in alle veiligheid in te halen, moeten bestuurders achter de fietser blijven tot er zich een geschikt inhaalmoment voordoet.

Het is cruciaal om afstand te houden ten opzichte van fietsers, want elk inhaalmanoeuvre met onvoldoende afstand vormt een aanzienlijk risico. Het is uitermate schrikwekkend voor fietsers om plots een voorwerp van een ton naast zich te hebben. 

Tot een derde van alle bijna-ongevallen tussen fietsers en gemotoriseerde voertuigen zijn te wijten aan onvoldoende afstand. Dat is niet alleen gevaarlijk voor fietsers maar ontneemt mensen ook de moed om meer duurzame vervoersmiddelen te gebruiken. De schrik voor letsels is een van de voornaamste factoren die mensen tegenhouden om de fiets te nemen.

Denk als een fietser

Fietsers in de stad hebben de neiging om verder van het trottoir en geparkeerde auto’s te rijden of zelfs in het midden van de baan te rijden omdat ze de standaardprocedure voor verkeersveiligheid in acht nemen.

Enerzijds houden ze minimaal een meter afstand ten opzichte van geparkeerde wagens om te voorkomen dat ze plots worden gegrepen door een opengaande deur. Door fietsers te verplichten om dichter bij een geparkeerde wagen te rijden, vergroot men de kans op een botsing, waarbij de fietser op de weg van een gemotoriseerd voertuig kan terechtkomen.

Bij kruisingen met andere wegen zullen voorzichtige fietsers meer in het midden van de rijweg rijden om een beter zicht te krijgen. Daardoor rijden ze meer tussen de auto’s door. Bij smalle wegen is het veiliger om in het midden van de weg te rijden dan vlakbij het trottoir. De fietser zal dan opzij gaan wanneer dat zonder risico kan.

Start
New content item

“Wat we dringend nodig hebben, is een veel bredere campagne om de miljoenen bestuurders attent te maken voor de gevaren van inhaalmanoeuvres met onvoldoende afstand. LLC zal daarom campagne blijven voeren voor een beter beschermde ruimte voor fietsers maar zal ook initiatieven zoals ‘Stay Wider of the Rider’ blijven ondernemen om bestuurders bewust te maken van de gevaren en om de risico’s voor fietsers te verminderen.”

Tom Bogdanowicz, London Cycling Campaign. 

*Online peiling uitgevoerd tussen 19 en 25 juni 2018 via SurveyMonkey, met een link verstuurd naar de database van LCC, bestaande uit meer dan 20.000 leden en voorstanders. Bijna 3.000 mensen hebben gereageerd.