Producten voor auto's / bestelwagens / 4x4

Campaign_Stage
Continental Cashback
 

Actievoorwaarden

Artikel 1: Organisator

De cashback-actie van Continental wordt georganiseerd door Continental Benelux BVBA / SPRL, met maatschappelijke zetel te 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, 1er Avenue 44, België (hierna te noemen: “Continental”).

 

Artikel 2: Actieperiode en deelnemers

De cashback-actie begint op 1 juni 2018 om 9u en eindigt op 30 juni 2018 om 23u59 of vroeger wanneer het maximum aantal registraties bereikt is (zie art. 3.3). De cashback-actie staat enkel open voor fysieke personen, die minstens 18 jaar zijn. Uitgesloten zijn:

  1. de personeelsleden en medewerkers van de organisator (art. 1);
  2. de personeelsleden en medewerkers van de bedrijven die verbonden zijn aan de organisator;
  3. de personeelsleden en medewerkers van de promotieagentschappen;
  4. B2B-fleetowners;
  5. Leasingrijders;
  6. de op hetzelfde adres gedomicilieerde gezinsleden van de personen die tot één van de groepen behoren die van de actie uitgesloten zijn.

 

Door deel te nemen aan de cashback-actie, verklaren de kandidaten grondig kennis genomen te hebben van dit reglement. Continental staat in voor een eerlijk verloop van de actie.


De wedstrijd begint op 1 juni 2018 om 9u en eindigt op 4 juli 2017 om 23u59, aankopen kan tot en met 30 juni 2018. Door deel te nemen aan de Tour de France actie, verklaren de kandidaten grondig kennis genomen te hebben van dit reglement. Continental staat in voor een eerlijk verloop van de actie.

 

Artikel 3: Deelname en inschrijvingsvoorwaarden

3.1

De cashback-actie is toegankelijk op de website www.continental-cashback.be. Om geldig deel te nemen moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens correct invullen via deze website.

 

3.2

Iedere particulier die minstens 2 Continental zomer- of vierseizoenenbanden van 17" of meer heeft aankocht bij één van de verdelers die gepubliceerd staan op de Continental dealerlijst tijdens de actieperiode kan een terugbetaling van €20 per band op de aankoop ontvangen. Deelnemers kunnen voor minimaal 2 en maximaal 4 banden een cashback krijgen. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. De verdelers zijn te vinden op https://www.continental-banden.be/auto/promoties/uhpcashback/verkooppunt-vinden .

 

Deelnemers dienen hun factuur uiterlijk 14/07/2018 om 23u59 in te sturen via de website, bereikbaar via www.continental-cashback.be

 

3.3.

 

Er wordt voor maximaal 1.000 registraties een terugbetaling gedaan. Dit zal zichtbaar zijn op de website met een teller die aftelt naarmate de aanvragen binnenkomen.

 

3.4

Iedere persoon kan slechts één enkele keer geldig deelnemen aan de cashback, namelijk met unieke persoonlijke gegevens. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. Eenzelfde deelnemer mag niet deelnemen met meerdere e-mailadressen en postadressen. Slechts één cashback wordt toegekend per identiek postadres of IBAN-rekeningnummer.

 

3.5

Continental behoudt zich het recht voor om frauduleuze deelnames te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden.

 

Artikel 4: Doel en prijzen van de Cashback & Wedstrijd

4.1 Doel en prijzen van de cashback

Iedere persoon kan bij aankoop van minimaal 2 en maximaal 4 Continental-banden (minimum 17 inch of hoger), genieten van een cashback tot € 80. Per band wordt een cashback van € 20 toegekend. Enkel zomerbanden of vierseizoensbanden van het merk Continental komen in aanmerking. Enkel de eerste 1.000 online registraties tellen. 

 

Via de website kunnen kopers een kopie van de aankoopfactuur opladen. De firma Desk Services B.V. zal daarna in opdracht van Continental het verschuldigde bedrag aan de deelnemers overmaken, mits uw aanvraag goedgekeurd werd.


4.2 Doel & prijzen van de wedstrijd & winnaars van de wedstrijd

De prijzenpot bevat 1 duo all-in VIP-reis naar de slotrit van de Tour de France, die plaatsvindt op 29 juli 2018 in Parijs. 

 

De winnaars worden door CONTINENTAL geselecteerd op basis van de juistheid van hun antwoord op de wedstrijdvraag “Hoeveel Continental Cycling Heroes Tours worden in 2018 georganiseerd?” en op basis van de juistheid van hun antwoord op de schiftingsvraag “Hoeveel juiste antwoorden krijgen we binnen tot 05/07/2018?”


Artikel 5: Uitkering van het verschuldigde retourbedrag

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze tijdens de actieperiode, genoemd in artikel 2, de in de actievoorwaarden genoemde handelingen uitvoeren, hebben recht op het verschuldigde retourbedrag.

 

5.2 Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, zal verwerking van de overboeking ca. 15 werkdagen in beslag nemen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag. Afhankelijk van het aantal aanvragen, de kwaliteit van de ingevoerde gegevens of andere factoren kan dit echter langer duren.

 

Artikel 6: Rechten Continental

6.1

Continental behoudt zich het recht voor te allen tijde een deelname aan de cashback-actie te beëindigen indien een deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Continental hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

 

6.2

Continental behoudt zich tevens het recht voor om de cashback-actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Continental daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

 

6.3

Continental is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met:

  • onleesbare en/of niet complete facturen;
  • beschadigde post;
  • het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

 

6.4

De beslissingen van Continental kunnen niet betwist worden, wat ook de reden is. Er wordt geen correspondentie (per brief, mail en/of telefoon) gevoerd over het reglement, de organisatie en/of de deelnemers aan de cashback. Elke bijkomende communicatie en/of publicatie met betrekking tot de cashback-actie valt onder de artikels van het cashbackreglement.


Upload hier uw factuur

Klik hier om uw gegevens in te vullen en uw aankoopbewijs op te laden. 

Meer lezen

Dealer Locator

Vind een deelnemend verkooppunt in uw buurt.  

Meer lezen

Helpdesk

Heeft u vragen over de cashback? Contacteer onze helpdesk

Meer lezen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven. Klik hier voor meer informatie of om uw cookie-instellingen te wijzigen.