Producten voor auto's / bestelwagens / 4x4

Continental winter tire expertise

De Tourstart meemaken vanop de eerste rij?

 

Actievoorwaarden

Artikel 1: Organisator

De Vision Zero & Tour de France acties van Continental worden georganiseerd door Continental Benelux BVBA / SPRL, met maatschappelijke zetel te 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, 1er Avenue 44, België (hierna te noemen: “Continental”).

 

Artikel 2: Actieperiode en deelnemers

Deze actie begint op 1 juni 2019 om 9u en eindigt op 30 juni 2019 om 23u59 of vroeger wanneer het maximum aantal registraties bereikt is (zie art. 3.3). De actie staat enkel open voor fysieke personen, die minstens 18 jaar zijn. Uitgesloten zijn:

  • de personeelsleden en medewerkers van de bedrijven die verbonden zijn aan de organisator;
  • de personeelsleden en medewerkers van de promotieagentschappen;
  • B2B-fleetowners;
  • Leasingrijders;
  • de op hetzelfde adres gedomicilieerde gezinsleden van de personen die tot één van de groepen behoren die van de actie uitgesloten zijn

Door deel te nemen aan de actie, verklaren de kandidaten grondig kennis genomen te hebben van dit reglement. Continental staat in voor een eerlijk verloop van de actie.

 

De wedstrijd begint op 1 juni 2019 om 9u en eindigt op 30 juni 2019 om 23u59, aankopen kan tot en met 30 juni 2019. Door deel te nemen aan de Tour de France actie, verklaren de kandidaten grondig kennis genomen te hebben van dit reglement. Continental staat in voor een eerlijk verloop van de actie.

 

Artikel 3: Deelname en inschrijvingsvoorwaarden

3.1

De actie is toegankelijk op de website www.continental-promo.be. Om geldig deel te nemen moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens correct invullen via deze website.

 

3.2

Iedere particulier die minstens 2 Continental zomer- of vierseizoenenbanden heeft aankocht bij een verdeler in België of Luxemburg die niet enkel online banden verkoopt en dit in de actieperiode kan een ‘Vision Zero’-pakket t.w.v. van 30 EUR (2 banden) of 60 EUR (4 banden) ontvangen. Deelnemers kunnen voor minimaal 2 en maximaal 4 banden een pakket krijgen. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. De officiële Continental-verdelers zijn te vinden op onze dealer locator.

 

Deelnemers dienen hun factuur uiterlijk 14/07/2019 om 23u59 in te sturen via de website, bereikbaar via www.continental-promo.be

 

3.3.

 

Er wordt voor maximaal 1.000 registraties een pakket opgestuurd. Dit zal zichtbaar zijn op de website met een teller die aftelt naarmate de aanvragen binnenkomen.

 

3.4.

De actie is niet cumuleerbaar met andere acties of promoties die gelijktijdig lopen bij de verdeler en geldig zijn op het desbetreffende productgamma van Continental (Art. 4).

 

3.5.

Iedere persoon kan slechts één enkele keer geldig deelnemen aan de actie, namelijk met unieke persoonlijke gegevens. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. Eenzelfde deelnemer mag niet deelnemen met meerdere e-mailadressen en postadressen. Slechts één pakket wordt toegekend per identiek postadres.

 

3.6.

Continental behoudt zich het recht voor om frauduleuze deelnames te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden.

 

Artikel 4: Doel en prijzen van de actie & Tour de France wedstrijd

4.1 Doel en prijzen van de actie

Iedere persoon kan bij aankoop van minimaal 2 en maximaal 4 Continental-banden een ‘Vision Zero’ pakket krijgen t.w.v. 30 EUR (2 banden of 3 banden) of 60 EUR (4 banden). Enkel zomerbanden of vierseizoensbanden van het merk Continental komen in aanmerking. Enkel de eerste 1.000 online registraties tellen. 

 

Via de website kunnen kopers een kopie van de aankoopfactuur opladen. De firma Desk Services B.V. zal daarna in opdracht van Continental de aanvraag verifiëren. Mits uw aanvraag goedgekeurd werd, zal uw pakket via Sepia NV verzonden worden.

 

4.2 Doel & prijzen van de wedstrijd & winnaars van de wedstrijd

De prijzenpot bevat 5 VIP duo-tickets voor de ‘Grand Départ’ van de Tour de France 2019. Deze vindt plaats op 6 juli 2019 in Brussel. 

 

De winnaars worden door CONTINENTAL geselecteerd op basis van de juistheid van hun antwoord op de wedstrijdvraag “Hoeveel World Tours Teams rijden op Continental fietsbanden?” en op basis van de juistheid van hun antwoord op de schiftingsvraag “Hoeveel juiste antwoorden krijgen we binnen tot 30/06/2019 om 23:59?”

 

Artikel 5: Levering van het verschuldigde Vision Zero pakket

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze tijdens de actieperiode, genoemd in artikel 2, de in de actievoorwaarden genoemde handelingen uitvoeren, hebben recht op het verschuldigde Vision Zero pakket.

 

5.2 Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, zal verwerking & het verzenden van het order ca. 15 werkdagen in beslag nemen, gerekend vanaf de datum van goedkeuring van de aanvraag. Afhankelijk van het aantal aanvragen, de kwaliteit van de ingevoerde gegevens of andere factoren kan dit echter langer duren. Uw pakket wordt verzonden door Sepia NV.

 

Artikel 6: Rechten Continental

6.1

Continental behoudt zich het recht voor te allen tijde een deelname aan de actie te beëindigen indien een deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Continental hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

 

6.2

Continental behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Continental daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

 

6.3

Continental is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met:

  • onleesbare en/of niet complete facturen;
  • beschadigde post;
  • het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

 

6.4

De beslissingen van Continental kunnen niet betwist worden, wat ook de reden is. Er wordt geen correspondentie (per brief, mail en/of telefoon) gevoerd over het reglement, de organisatie en/of de deelnemers aan de actie(s). Elke bijkomende communicatie en/of publicatie met betrekking tot de actie valt onder de artikels van deze actievoorwaarden.

 


Banden

tire_image1

Ontdek hier Continental zomer- en vierseizoenenbanden & kies voor optimale veiligheid. 

Meer lezen

Vind een verdeler

Dealer Locator - Teaser Picture

Vind een officieel Continental verkooppunt

Meer lezen
Continental is 'Main Partner' van de Tour de France

Lees hier hoeveel World Tour ploegen kiezen voor Continental fietsbanden. 

Onze zomerbanden

Zoek uw band

De snelste weg naar de perfecte band.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven. Klik hier voor meer informatie of om uw cookie-instellingen te wijzigen.