Producten voor auto's / bestelwagens / 4x4

New content item

Beleef een dag als een prof.

 

Actievoorwaarden

Artikel 1: Organisator

De promo-actie van Continental wordt georganiseerd door Continental Benelux BVBA / SPRL, met maatschappelijke zetel te 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, 1er Avenue 44, België (hierna te noemen: “Continental”).

 

Artikel 2: Actieperiode en deelnemers

De actie begint op 14 februari 2020 om 9u en eindigt op 27 maart 2020 om 23u59. De actie staat enkel open voor fysieke personen, die minstens 18 jaar zijn. Uitgesloten zijn:

 1. de personeelsleden en medewerkers van de organisator (art. 1);
 2. de personeelsleden en medewerkers van de bedrijven die verbonden zijn aan de organisator;
 3. de personeelsleden en medewerkers van de promotieagentschappen;
 4. B2B-fleetowners;
 5. Leasingrijders;
 6. de op hetzelfde adres gedomicilieerde gezinsleden van de personen die tot één van de groepen behoren die van de actie uitgesloten zijn.

Door deel te nemen aan de actie, verklaren de kandidaten grondig kennis genomen te hebben van dit reglement. Continental staat in voor een eerlijk verloop van de actie.


Inschrijven kan voor de onderstaande ritten tot: 

 •  Omloop het Nieuwsblad Cyclo tot 23 februari 2020.
 •  Gent-Wevelgem Cyclo tot 21 maart 2020.
 •  We Ride Flanders – Ronde van Vlaanderen Cyclo tot 28 maart 2020.
 •  Luik-Bastenaken-Luik Challenge Cyclo tot 18 april 2020.


Artikel 3: Deelname en inschrijvingsvoorwaarden

3.1

De actie is toegankelijk op de website https://www.continental-banden.be/auto/stories/cycling/continental-heroes-tour .

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens correct invullen via deze website.

 

3.2

Om uw deelname aan de wedstrijd helemaal compleet te maken hebben we een bevestiging van uw e-mailadres nodig. 

 

3.3. 

De actie is niet cumuleerbaar met andere acties of promoties die gelijktijdig lopen bij de verdeler en geldig zijn op het productgamma van Continental (art. 4).

 

3.4

Iedere persoon kan slechts één enkele keer geldig deelnemen aan de actie, namelijk met unieke persoonlijke gegevens. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. Eenzelfde deelnemer mag niet deelnemen met meerdere e-mailadressen en postadressen.

 

3.5

Continental behoudt zich het recht voor om frauduleuze deelnames te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden.

 

Artikel 4: Doel en prijzen van de actie

Als lid van het Continental Cycling Team ervaar je - samen met één vriend - een dag zoals een echte wielrenner tijdens één van onderstaande wielerevenementen. Je wordt bij je thuis opgehaald en terug afgezet, je krijgt ontbijt ter plaatse, nazicht van je fiets door een mechanieker en je mag gratis deelnemen aan het evenement.

 

Overzicht wedstrijden:

 • Omloop Het Nieuwsblad Cyclo
 • Gent-Wevelgem Cyclo
 • We Ride Flanders - Ronde van Vlaanderen Cyclo
 • Luik-Bastenaken-Luik Challenge

Daarnaast win je ook nog een Continental Tour de France experience. De Continental Tour de France experience houdt volgende zaken in:

 • Heen -en terug transport Brussel-Frankrijk.
 • Overnachting van twee nachten inclusief ontbijt
 • Deelname aan het Tour de France Inside Programme.

In totaal worden er vier personen geselecteerd die samen met één vriend deel zullen uitmaken van het Continental Cycling Team.


Artikel 5: Uitkering van de inschrijvingscodes & fietsgoodies

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze tijdens de actieperiode, genoemd in artikel 2, de in de actievoorwaarden genoemde handelingen uitvoeren, hebben recht op de prijs.

 

Artikel 6: Rechten Continental

6.1

Continental behoudt zich het recht voor te allen tijde een deelname aan de actie te beëindigen indien een deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Continental hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

 

6.2

Continental behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Continental daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

 

6.3

De beslissingen van Continental kunnen niet betwist worden, wat ook de reden is. Er wordt geen correspondentie (per brief, mail en/of telefoon) gevoerd over het reglement, de organisatie en/of de winnaars van de wedstrijd. Elke bijkomende communicatie en/of publicatie met betrekking tot de actie valt onder de artikels van het wedstrijdreglement.

 

Artikel 7: Gegevensopslag- en verwerking

7.1

Gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, verwerkt worden in overeenstemming met de privacywetgeving en veilig worden bewaard.

“Klant” zal de verzamelde gegevens in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking uitsluitend (laten) verwerken voor het goede verloop van de Actie, en voor doeleinden vermeld in de Actievoorwaarden. De persoonsgegevens kunnen binnen het kader van de hiervoor vermelde doeleinden doorgegeven worden aan één of meerdere entiteiten van de groep waartoe “Klant” behoort of in geval van een wettelijke verplichting of op verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verkocht.

Voor de uitvoering van deze actie maakt “Klant” gebruik van de diensten van een uitvoerend bedrijf. Dit bedrijf is met inachtneming van de privacywetgeving gerechtigd de ingezonden documenten en bijlagen te verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken. Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover contact met u opnemen.


7.2 Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens die we in verband met uw vragen, klachten en aanvragen verkrijgen gedurende een periode van 3 maanden nadat wij uw vraag, klacht of aanvraag volledig hebben afgehandeld, zodat we kunnen nagaan of wij u voldoende hebben geholpen en u niet meer informatie of hulp nodig heeft. In afwijking daarvan, bewaren we uw naam en e-mailadres gedurende 1 jaar na een klacht om onechte of kwaadwillige klachten te behandelen. Na deze termijnen zullen we de persoonsgegevens die u ons via het contactformulier heeft verstrekt verwijderen, tenzij we deze persoonsgegevens volgens de fiscale wetgeving langer moeten bewaren.

Vragen of problemen? Contacteer info.benelux@continental.com of bel +32 2 710 22 11


Zoek uw band

De snelste weg naar de perfecte band.