Producten voor auto's / bestelwagens / 4x4

New content item
Stage_OJ
drinkbus

Ode aan de fiets.

Ode aan de koers.

Ode aan de fiets.

Ode aan de koers.

Ode aan de fiets.

Ode aan de koers.

 

Actievoorwaarden

Artikel 1: Organisator

De promo-actie van Continental wordt georganiseerd door Continental Benelux BVBA / SPRL, met maatschappelijke zetel te 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, 1er Avenue 44, België (hierna te noemen: “Continental”).

 

Artikel 2: Actieperiode en deelnemers

De actie begint op 10 januari 2021 10u00 en deelnemen kan tot 20 januari 2021 23u59.

De actie staat enkel open voor fysieke personen, die minstens 18 jaar zijn. Uitgesloten zijn:

1. de personeelsleden en medewerkers van de bedrijven die verbonden zijn aan de organisator;

2. de personeelsleden en medewerkers van de promotieagentschappen;

3. de op hetzelfde adres gedomicilieerde gezinsleden van de personen die tot één van de groepen behoren die van de actie uitgesloten zijn.

Door deel te nemen aan de actie, verklaren de kandidaten grondig kennis genomen te hebben van dit reglement. Continental staat in voor een eerlijk verloop van de actie.

 

Artikel 3: Deelname en inschrijvingsvoorwaarden

3.1

De actie is toegankelijk op de website www.continentalheroestour.be

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens correct invullen via deze website en correct antwoorden op de wedstrijdvraag en schiftingsvraag om kans te maken op de dagprijs.

 

3.2

Om uw deelname aan de wedstrijd helemaal compleet te maken hebben we een bevestiging van uw e-mailadres nodig. Kijk daarvoor in uw e-mailpostvak en bevestig uw adres door op de link in de betreffende e-mail te klikken.

 

3.3. 

De actie is niet cumuleerbaar met andere acties of promoties die gelijktijdig lopen bij de verdeler en geldig zijn op het productgamma van Continental (art. 4).

 

3.4

Iedere persoon kan per dag slechts één enkele keer geldig deelnemen aan de actie, namelijk met unieke persoonlijke gegevens. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. Eenzelfde deelnemer mag niet deelnemen met meerdere e-mailadressen en postadressen.

 

3.5

Continental behoudt zich het recht voor om frauduleuze deelnames te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden.

 

Artikel 4: Doel en prijzen van de actie

Als deelnemer aan de wedstrijd kan je dagelijks opnieuw deelnemen om Continental prijzen te winnen:

  • 11/01/2021: 5X2 tickets We Ride Flanders Cyclo
  • 12/01/2021: 5X2 tickets Liège-Bastogne-Liège Challenge
  • 13/01/2021: 5X2 tickets Gent-Wevelgem Cyclo
  • 14/01/2021: 5X2 tickets Brabantse Pijl Cyclo
  • 15/01/2021: 5X2 tickets Omloop Het Nieuwsblad Cyclo
  • 16/01/2021: 5X2 tickets Dwars Door Vlaanderen Cyclo
  • 17/01/2021: 5X2 Continental Road GP 5000 25MM banden
  • 18/01/2021: 5X Continental Goodiebags
  • 19/01/2021: 5X2 Continental Gravel Terra Trail 28” banden
  • 20/01/2021: 5X2 Continental MTB Trail King Shieldwall banden

 

Indien omwille van overmacht de wielerevents niet kunnen plaatsvinden, zullen de winnaars ter vervanging een Continental goodiebag ontvangen als dagprijs.

Na afloop van de wedstrijd, op 21 januari, zullen alle dagwinnaars gecontacteerd worden.

 

Artikel 5: Uitkering van de inschrijvingscodes & fietsgoodies

Alleen deelnemers die op correcte wijze tijdens de actieperiode, genoemd in artikel 2, de in de actievoorwaarden genoemde handelingen uitvoeren, hebben recht op de prijs.

De winnaars zullen door Continental gecontacteerd worden betreffende de verzending van de prijzen.

  

Artikel 6: Rechten Continental

6.1

Continental behoudt zich het recht voor te allen tijde een deelname aan de actie te beëindigen indien een deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Continental hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

 

6.2

Continental behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Continental daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

 

6.3

De beslissingen van Continental kunnen niet betwist worden, wat ook de reden is. Er wordt geen correspondentie (per brief, mail en/of telefoon) gevoerd over het reglement, de organisatie en/of de winnaars van de wedstrijd. Elke bijkomende communicatie en/of publicatie met betrekking tot de actie valt onder de artikels van het wedstrijdreglement.

 

Artikel 7: Gegevensopslag- en verwerking

Gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, verwerkt worden in overeenstemming met de privacywetgeving en veilig worden bewaard.

“Klant” zal de verzamelde gegevens in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking uitsluitend (laten) verwerken voor het goede verloop van de Actie, en voor doeleinden vermeld in de Actievoorwaarden. De persoonsgegevens kunnen binnen het kader van de hiervoor vermelde doeleinden doorgegeven worden aan één of meerdere entiteiten van de groep waartoe “Klant” behoort of in geval van een wettelijke verplichting of op verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verkocht.


Zoek uw band

De snelste weg naar de perfecte band.